SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 17 de novembre a les 20h.) - Aielo de Malferit

16-11-2022 11:00
SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 17 de novembre a les 20h.) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

 

Demà dijous dia 17 de novembre a les 20 hores hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 15 de setembre de 2022.
 2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 26 d’octubre de 2022.
 3. Aprovació inicial ordenança fiscal servei de fisioteràpia i gimnàstica per a persones majors ( EXPTE 1495/022)
 4. Aprovació inicial desafecció i permuta camí pol 12 (EXPTE 674/2020)
 5. Donar compte informe estat execució tercer trimestre 2022( EXPTE 1538/2022)
 6. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/32; JGL/2022/33; JGL/2022/34; JGL/2022/35; JGL/2022/36; JGL/2022/37; JGL/2022/38; JGL/2022/39; JGL/2022/40.
 7. Resolucions d’alcaldia
 8. Precs i Preguntes.

SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 17 de novembre a les 20h.) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

 

Demà dijous dia 17 de novembre a les 20 hores hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 15 de setembre de 2022.
 2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 26 d’octubre de 2022.
 3. Aprovació inicial ordenança fiscal servei de fisioteràpia i gimnàstica per a persones majors ( EXPTE 1495/022)
 4. Aprovació inicial desafecció i permuta camí pol 12 (EXPTE 674/2020)
 5. Donar compte informe estat execució tercer trimestre 2022( EXPTE 1538/2022)
 6. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/32; JGL/2022/33; JGL/2022/34; JGL/2022/35; JGL/2022/36; JGL/2022/37; JGL/2022/38; JGL/2022/39; JGL/2022/40.
 7. Resolucions d’alcaldia
 8. Precs i Preguntes.

1 / 1