SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 18 de març de 2021 a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

17-03-2021 10:00
SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 18 de març de 2021 a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 18 de març a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 21 de gener de 2021  i el dia 8 de març de 2021.
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia núm. 12 a la núm. 74 i de les Juntes de Govern Local dels dies 12 de gener de 2021, 19 de gener de 2021, 26 de gener de 2021, 2 de febrer de 2021, 9 de febrer de 2021, 16 de febrer de 2021, 23 de febrer de 2021 i 2 de març de 2021.
 3. Expt.107/2021.- Donar compte de la Liquidació de l’exercici 2020. 
 4. Expt.1367/2020.- Aprovació Reglament de Règim Intern del Servei de Menjador de l’Escola Infantil Municipal  “La Serratella”.
 5. Expt.26/2021.- Aprovació Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal.
 6. Expt. 507/2018.- Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) del terme municipal d’Aielo de Malferit.
 7. Expt. 1075/2020.- Aprovació Pla Local de Cremes d’Aielo de Malferit.
 8. Informes de Presidència.
 9. Expt.306 /2021.-  Donar compte de la renúncia del Regidor, Enrique Espí Ibáñez.
 10.  Precs i preguntes.

 

SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 18 de març de 2021 a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 18 de març a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 21 de gener de 2021  i el dia 8 de març de 2021.
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia núm. 12 a la núm. 74 i de les Juntes de Govern Local dels dies 12 de gener de 2021, 19 de gener de 2021, 26 de gener de 2021, 2 de febrer de 2021, 9 de febrer de 2021, 16 de febrer de 2021, 23 de febrer de 2021 i 2 de març de 2021.
 3. Expt.107/2021.- Donar compte de la Liquidació de l’exercici 2020. 
 4. Expt.1367/2020.- Aprovació Reglament de Règim Intern del Servei de Menjador de l’Escola Infantil Municipal  “La Serratella”.
 5. Expt.26/2021.- Aprovació Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal.
 6. Expt. 507/2018.- Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) del terme municipal d’Aielo de Malferit.
 7. Expt. 1075/2020.- Aprovació Pla Local de Cremes d’Aielo de Malferit.
 8. Informes de Presidència.
 9. Expt.306 /2021.-  Donar compte de la renúncia del Regidor, Enrique Espí Ibáñez.
 10.  Precs i preguntes.

 

1 / 1