SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 19 de gener de 2023) - Aielo de Malferit

19-01-2023 11:00
SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 19 de gener de 2023) - Aielo de Malferit

Hui dijous, dia 19 de gener de 2023, a les 20 hores hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 17 de novembre de 2022.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent celebrada en data 23 de desembre de 2022.

3. Aprovació declaració minimització impacte territorial parcel·la 100 polígon 12 ( EXPTE 1828/2022)

4. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/41; JGL/2022/42; JGL/2022/43; JGL/2022/44; JGL/2022/45; JGL/2022/46; JGL/2022/47.

5. Resolucions d’alcaldia

6. Precs i Preguntes.

SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 19 de gener de 2023) - Aielo de Malferit

Hui dijous, dia 19 de gener de 2023, a les 20 hores hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 17 de novembre de 2022.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent celebrada en data 23 de desembre de 2022.

3. Aprovació declaració minimització impacte territorial parcel·la 100 polígon 12 ( EXPTE 1828/2022)

4. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/41; JGL/2022/42; JGL/2022/43; JGL/2022/44; JGL/2022/45; JGL/2022/46; JGL/2022/47.

5. Resolucions d’alcaldia

6. Precs i Preguntes.

1 / 1