SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 19 de maig de 2022) - Aielo de Malferit

18-05-2022 12:00
SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 19 de maig de 2022) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 19 de maig a les 20 hores hi tindrà lloc la Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 
ORDRE DEL DIA:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 17 de març de 2022.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 7 d’abril de 2022
3. Aprovació regim fiscalització limitada prèvia. (EXPTE 442/2022).
4. Aprovació inicial PUAM (EXPTE  53/2021).
5. Aprovació definitiva desafecció camí  pol 2 parcel·la 109 i 110.(EXPTE 20/2020).
6. Aprovació definitiva modificació traçat camí pol 12 (EXPTE 768/2020).
7. Aprovació inicial modificació traçat camí pol 8 (EXPTE436/2022).
8. Serrans V- aprovació projecte zona verda (EXPTE 1421/2022).
9. Aprovació dies festius locals 2023 (EXPTE 778/2022).
10. donar compte informe estat execució 1r trimestre del 2022 i PMP ( EXPTE766/2022).
11. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/9; JGL/2022/10; JGL/2022/11; JGL/2022/12; JGL/2022/13; JGL/2022/14; JGL/2022/15; JGL/2022/16; JGL/2022/17.
12. Resolucions d’alcaldia
13. Precs i Preguntes.
SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 19 de maig de 2022) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 19 de maig a les 20 hores hi tindrà lloc la Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 
ORDRE DEL DIA:
 
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 17 de març de 2022.
2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 7 d’abril de 2022
3. Aprovació regim fiscalització limitada prèvia. (EXPTE 442/2022).
4. Aprovació inicial PUAM (EXPTE  53/2021).
5. Aprovació definitiva desafecció camí  pol 2 parcel·la 109 i 110.(EXPTE 20/2020).
6. Aprovació definitiva modificació traçat camí pol 12 (EXPTE 768/2020).
7. Aprovació inicial modificació traçat camí pol 8 (EXPTE436/2022).
8. Serrans V- aprovació projecte zona verda (EXPTE 1421/2022).
9. Aprovació dies festius locals 2023 (EXPTE 778/2022).
10. donar compte informe estat execució 1r trimestre del 2022 i PMP ( EXPTE766/2022).
11. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/9; JGL/2022/10; JGL/2022/11; JGL/2022/12; JGL/2022/13; JGL/2022/14; JGL/2022/15; JGL/2022/16; JGL/2022/17.
12. Resolucions d’alcaldia
13. Precs i Preguntes.
1 / 1