SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 19 de novembre a les 20 hores) - Aielo de Malferit

18-11-2020 21:30
SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 19 de novembre a les 20 hores) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 19 de novembre a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 17 de setembre de 2020 i el dia 22 d’octubre de 2020.
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia núm. 240 a la núm. 300 i de la núm. 302 a la núm. 317 de 2020, i de les Juntes de Govern Local de 8 de setembre de 2020, 15 de setembre de 2020, 22 de setembre de 2020, 29 de setembre de 2020, 6 d’octubre de 2020, 13 d’octubre de 2020, 20 d’octubre de 2020, 27 d’octubre de 2020 i 3 de novembre de 2020.
 3. Expt.801/2020.- Aprovació Compte General 2019.
 4. Expt.404 /2020.- Aprovació definitiva Reglament Distincions i Honors.
 5. Expt.1186/2020.- Convalidació modificació de crèdit núm 05/2020 de crèdit extraordinari per a l’aplicació del 20% del superàvit de 2019 per finançar despeses de la política 23, per efecte de la crisi sanitària de la COVID-19.
 6. Expt.1191/2020.- Aprovació inicial modificació de crèdit núm 06/2020 de suplement de crèdit per a l’aplicació del 80% del superàvit pressupostari per amortitzar deute.
 7. Expt.1195/2020.- Aprovació inicial modificació de crèdit núm 07/2020 de transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa
 8. Expt.1182/2020.- Aprovació ajudes programa ARA-AUTONOMS.
 9. Expt.959/2020.- Liquidació del Conveni Urbanístic de cessió anticipada de terrenys amb reserva d’aprofitament signat amb Jose Ramón Juan Colomer.
 10. Expt.1168/2020.- Liquidació del Conveni Urbanístic de cessió anticipada de terrenys amb reserva d’aprofitament signat amb els germans Belda Carbonell.
 11. Informes de Presidència.
 12.  Precs i preguntes.
SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 19 de novembre a les 20 hores) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 19 de novembre a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 17 de setembre de 2020 i el dia 22 d’octubre de 2020.
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia núm. 240 a la núm. 300 i de la núm. 302 a la núm. 317 de 2020, i de les Juntes de Govern Local de 8 de setembre de 2020, 15 de setembre de 2020, 22 de setembre de 2020, 29 de setembre de 2020, 6 d’octubre de 2020, 13 d’octubre de 2020, 20 d’octubre de 2020, 27 d’octubre de 2020 i 3 de novembre de 2020.
 3. Expt.801/2020.- Aprovació Compte General 2019.
 4. Expt.404 /2020.- Aprovació definitiva Reglament Distincions i Honors.
 5. Expt.1186/2020.- Convalidació modificació de crèdit núm 05/2020 de crèdit extraordinari per a l’aplicació del 20% del superàvit de 2019 per finançar despeses de la política 23, per efecte de la crisi sanitària de la COVID-19.
 6. Expt.1191/2020.- Aprovació inicial modificació de crèdit núm 06/2020 de suplement de crèdit per a l’aplicació del 80% del superàvit pressupostari per amortitzar deute.
 7. Expt.1195/2020.- Aprovació inicial modificació de crèdit núm 07/2020 de transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa
 8. Expt.1182/2020.- Aprovació ajudes programa ARA-AUTONOMS.
 9. Expt.959/2020.- Liquidació del Conveni Urbanístic de cessió anticipada de terrenys amb reserva d’aprofitament signat amb Jose Ramón Juan Colomer.
 10. Expt.1168/2020.- Liquidació del Conveni Urbanístic de cessió anticipada de terrenys amb reserva d’aprofitament signat amb els germans Belda Carbonell.
 11. Informes de Presidència.
 12.  Precs i preguntes.
1 / 0