SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 20 de gener de 2022) - Aielo de Malferit

20-01-2022 09:00
SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 20 de gener de 2022) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Hui dijous dia 20 de gener a les 20 hores hi tindrà lloc la Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:


1.Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebra da en data 18 de novembre de 2021.
2.Aprovació inicial Pressupost Municipal 2022 (EXPTE 20/2022).
3.Aprovació inicial expedient de desafectació camí i alienació sobrants (EXPTE 687/2020).
4.Aprovació inicial expedient de desafectació camí i permuta (EXPTE 677/2020)
5.Elecció membres Consell Escolar (EXPTE 1317/2021)
6.Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2021/43; JGL/2021/44; JGL/2021/45; JGL/2021/46; JGL/2021/47; JGL/2021/48; JGL/2021/49.
7.Resolucions d’alcaldia
8.Precs i Preguntes.

SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 20 de gener de 2022) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Hui dijous dia 20 de gener a les 20 hores hi tindrà lloc la Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:


1.Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebra da en data 18 de novembre de 2021.
2.Aprovació inicial Pressupost Municipal 2022 (EXPTE 20/2022).
3.Aprovació inicial expedient de desafectació camí i alienació sobrants (EXPTE 687/2020).
4.Aprovació inicial expedient de desafectació camí i permuta (EXPTE 677/2020)
5.Elecció membres Consell Escolar (EXPTE 1317/2021)
6.Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2021/43; JGL/2021/44; JGL/2021/45; JGL/2021/46; JGL/2021/47; JGL/2021/48; JGL/2021/49.
7.Resolucions d’alcaldia
8.Precs i Preguntes.

1 / 1