SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 20 de juliol a les 19:30 hores ) - Aielo de Malferit

20-07-2023 12:45
SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 20 de juliol a les 19:30 hores ) - Aielo de Malferit

Hui dijous, dia 20 de juliol de 2023, a les 19:30 hores hi tindrà lloc una Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

  1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 09/2023- SUPLEMENT DE CRÈDIT PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS (EXPTE 1021/2023).
  2. MODIFICACIO BASES D’EXECUCIO DEL PRESSUPOST (EXPEDIENT 270/2023)
  3. CATALEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS (EXPTE 1365/2021)
  4. POTESTAT INVESTIGACIO CAMI (948/2021)

 

SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 20 de juliol a les 19:30 hores ) - Aielo de Malferit

Hui dijous, dia 20 de juliol de 2023, a les 19:30 hores hi tindrà lloc una Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

  1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 09/2023- SUPLEMENT DE CRÈDIT PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS (EXPTE 1021/2023).
  2. MODIFICACIO BASES D’EXECUCIO DEL PRESSUPOST (EXPEDIENT 270/2023)
  3. CATALEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS (EXPTE 1365/2021)
  4. POTESTAT INVESTIGACIO CAMI (948/2021)

 

1 / 2