SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 21 de gener a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

20-01-2021 18:00
SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 21 de gener a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 21 de gener a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 19 de novembre de 2020 i el dia 3 de desembre de 2020.
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia núm. 318 a la núm. 375 de 2020 i de la núm. 1 a la núm. 11 de 2020 i de les Juntes de Govern Local de data 10 de novembre de 2020, 17 de novembre de 2020, 24 de novembre de 2020, 1 de desembre de 2020, 9 de desembre de 2020, 15 de desembre de 2020, 18 de desembre de 2020, 22 de desembre de 2020, 29 de desembre de 2020 i 5 de gener de 2021.
 3. Expt.350/2020.- Modificació del traçat del camí del polígon 8, parcel·les 90, 91 i altres.
 4. Expt.1250 /2020.- Proposta d’incorporació noves associacions als consells sectorials de participació ciutadana i constitució d’un nou consell.
 5. Informes de Presidència.
 6. Precs i preguntes.

 

SESSIÓ PLENÀRIA (dijous 21 de gener a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 21 de gener a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 19 de novembre de 2020 i el dia 3 de desembre de 2020.
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia núm. 318 a la núm. 375 de 2020 i de la núm. 1 a la núm. 11 de 2020 i de les Juntes de Govern Local de data 10 de novembre de 2020, 17 de novembre de 2020, 24 de novembre de 2020, 1 de desembre de 2020, 9 de desembre de 2020, 15 de desembre de 2020, 18 de desembre de 2020, 22 de desembre de 2020, 29 de desembre de 2020 i 5 de gener de 2021.
 3. Expt.350/2020.- Modificació del traçat del camí del polígon 8, parcel·les 90, 91 i altres.
 4. Expt.1250 /2020.- Proposta d’incorporació noves associacions als consells sectorials de participació ciutadana i constitució d’un nou consell.
 5. Informes de Presidència.
 6. Precs i preguntes.

 

1 / 1