SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 21 de juliol de 2022) - Aielo de Malferit

20-07-2022 12:00
SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 21 de juliol de 2022) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

 

Demà dijous dia 21 de juliol a les 20 hores hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

ORDRE DEL DIA:
1.  Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 19 de maig de 2022.
2.  Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 15 de juny de 2022
3.  Aprovació Modificació nº 2 PGOU (EXPTE 410/2022).
4.  Aprovació inicial Reglament d’Organització Municipal de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit. (EXPTE 898/2022)
5.  Aprovació inicial modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les vores i reserves de via pública per a aparcament excusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (EXPTE 961/2022).
6.  Aprovació adenda contracte programa (EXPTE 76/2021).
7.  Aprovació distincions 9 d’octubre (EXPTE 721/2022)
8.  Donar compte informe estat execució 2n trimestre del 2022 i PMP ( EXPTE 1152/2022).
9.  Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/18; JGL/2022/19; JGL/2022/20; JGL/2022/21; JGL/2022/22; JGL/2022/23; JGL/2022/24; JGL/2022/25; JGL/2022/26.
10.  Resolucions d’alcaldia
11.  Precs i Preguntes.

SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 21 de juliol de 2022) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

 

Demà dijous dia 21 de juliol a les 20 hores hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

ORDRE DEL DIA:
1.  Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 19 de maig de 2022.
2.  Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 15 de juny de 2022
3.  Aprovació Modificació nº 2 PGOU (EXPTE 410/2022).
4.  Aprovació inicial Reglament d’Organització Municipal de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit. (EXPTE 898/2022)
5.  Aprovació inicial modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per entrades de vehicles a través de les vores i reserves de via pública per a aparcament excusiu, parada de vehicles, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe (EXPTE 961/2022).
6.  Aprovació adenda contracte programa (EXPTE 76/2021).
7.  Aprovació distincions 9 d’octubre (EXPTE 721/2022)
8.  Donar compte informe estat execució 2n trimestre del 2022 i PMP ( EXPTE 1152/2022).
9.  Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/18; JGL/2022/19; JGL/2022/20; JGL/2022/21; JGL/2022/22; JGL/2022/23; JGL/2022/24; JGL/2022/25; JGL/2022/26.
10.  Resolucions d’alcaldia
11.  Precs i Preguntes.

1 / 1