SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 22 d'Abril de 2021 a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

21-04-2021 14:00
SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 22 d'Abril de 2021 a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 22 d'abril a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

  1. Expedient núm. 167/2021 PRESSUPOST MUNICIPAL.- AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST.
  2. Expedient núm. 393/2020 PROGRAMA DE ACTURACIÓ AISLADA CALLE FONT DE LA FIGUERA.
  3. PRECS I PREGUNTES.
SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 22 d'Abril de 2021 a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dijous dia 22 d'abril a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

  1. Expedient núm. 167/2021 PRESSUPOST MUNICIPAL.- AL·LEGACIONS AL PRESSUPOST.
  2. Expedient núm. 393/2020 PROGRAMA DE ACTURACIÓ AISLADA CALLE FONT DE LA FIGUERA.
  3. PRECS I PREGUNTES.
1 / 1