SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 23 de juliol a les 20 hores) - Aielo de Malferit

22-07-2020 15:05
SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 23 de juliol a les 20 hores) - Aielo de Malferit

Demà dijous dia 23 de juliol a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens Municipal.

D'acord a les mesures de seguretat i prevenció d'avant la COVID-19, l'aforament del Saló de Plens estarà limitat a 18 assistents.  

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’ acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de maig de 2020.
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia núm. 105 a la núm. 159 i de les Juntes de Govern Local dels dies 5 de maig de 2020, 12 de maig de 2020, 19 de maig de 2020, 26 de maig de 2020, 2 de juny de 2020, 9 de juny de 2020, 16 de juny de 2020 i 23 de juny de 2020.
 3. Declaració d’especial interès pel foment de l’ocupació de la construcció d’una nau industrial al C/ Del Plàstic, 2, Polígon Industrial Serrans IV.
 4. Declaració d’especial interès pel foment de l’ocupació de la construcció d’una nau industrial al C/ Molí de Baix, 3, Polígon Sant Josep.
 5. Adaptació a la normativa vigent pel que respecta a la delegació en la Diputació de València de les facultats en matèria de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos del dret públic.
 6. Aprovació del Quadre de Classificació Arxivística, per a l’arxiu municipal.
 7. Aprovació definitiva Reglament Orgànic Municipal de Participació Ciutadana.
 8. Aprovació dels dies festius entre els lectius corresponents al curs 2020-2021.
 9. Aprovació del Reglament de Distincions i Honors Municipals.
 10. Aprovació del Reglament per al Nomenament de Cronista Oficial d’Aielo de Malferit.
 11. Aprovació de l’Acord de Reactivació d’Aielo de Malferit, (ARA).
 12. Adhesió a la Xarxa de Municipis Valencians  cap a la Sostenibilitat.
 13. Informes Presidència.
 14. Precs i preguntes.

 

 

SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 23 de juliol a les 20 hores) - Aielo de Malferit

Demà dijous dia 23 de juliol a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Ordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens Municipal.

D'acord a les mesures de seguretat i prevenció d'avant la COVID-19, l'aforament del Saló de Plens estarà limitat a 18 assistents.  

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’ acta de la sessió anterior celebrada el dia 21 de maig de 2020.
 2. Donar compte de les resolucions d’alcaldia núm. 105 a la núm. 159 i de les Juntes de Govern Local dels dies 5 de maig de 2020, 12 de maig de 2020, 19 de maig de 2020, 26 de maig de 2020, 2 de juny de 2020, 9 de juny de 2020, 16 de juny de 2020 i 23 de juny de 2020.
 3. Declaració d’especial interès pel foment de l’ocupació de la construcció d’una nau industrial al C/ Del Plàstic, 2, Polígon Industrial Serrans IV.
 4. Declaració d’especial interès pel foment de l’ocupació de la construcció d’una nau industrial al C/ Molí de Baix, 3, Polígon Sant Josep.
 5. Adaptació a la normativa vigent pel que respecta a la delegació en la Diputació de València de les facultats en matèria de gestió tributària i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos del dret públic.
 6. Aprovació del Quadre de Classificació Arxivística, per a l’arxiu municipal.
 7. Aprovació definitiva Reglament Orgànic Municipal de Participació Ciutadana.
 8. Aprovació dels dies festius entre els lectius corresponents al curs 2020-2021.
 9. Aprovació del Reglament de Distincions i Honors Municipals.
 10. Aprovació del Reglament per al Nomenament de Cronista Oficial d’Aielo de Malferit.
 11. Aprovació de l’Acord de Reactivació d’Aielo de Malferit, (ARA).
 12. Adhesió a la Xarxa de Municipis Valencians  cap a la Sostenibilitat.
 13. Informes Presidència.
 14. Precs i preguntes.

 

 

1 / 1