SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 7 de maig a les 19 hores) - Aielo de Malferit

06-05-2020 21:30
SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 7 de maig a les 19 hores) - Aielo de Malferit

Demà dijous dia 7 de maig a les 19 hores, hi tindrà lloc una Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament.

Donada la situació provocada pel COVID-19, i davant l‘Estat d’Alarma decretat pel Govern Espanyol, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit el dimarts dia 12 de maig a les 20 hores al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

ORDRE DEL DIA:

  1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS CELEBRADES ELS DIES 23 DE GENER DE 2020, 5 DE FEBRER DE 2020 I 13 DE FEBRER DE 2020.
  2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA NÚM. 11 A LA NÚM. 80. I DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DELS DIES 17-12-2019, 27-12-2019, 08-01-2020, 14-01-2020, 21-01-2020, 28-01-2020, 04-02-2020, 11-02-2020, 18-02-2020, 25-02-2020, 03-03-2020, 10-03-2020, 17-03-2020, 24-03-2020 I 31-03-2020.
  3. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2019.
  4. APROVACIÓ LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA.
  5. APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2020.

 

 

SESSIÓ PLENÀRIA (Dijous 7 de maig a les 19 hores) - Aielo de Malferit

Demà dijous dia 7 de maig a les 19 hores, hi tindrà lloc una Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament.

Donada la situació provocada pel COVID-19, i davant l‘Estat d’Alarma decretat pel Govern Espanyol, a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta sessió es desenvoluparà de manera virtual.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit el dimarts dia 12 de maig a les 20 hores al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

ORDRE DEL DIA:

  1. LECTURA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS CELEBRADES ELS DIES 23 DE GENER DE 2020, 5 DE FEBRER DE 2020 I 13 DE FEBRER DE 2020.
  2. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA NÚM. 11 A LA NÚM. 80. I DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL DELS DIES 17-12-2019, 27-12-2019, 08-01-2020, 14-01-2020, 21-01-2020, 28-01-2020, 04-02-2020, 11-02-2020, 18-02-2020, 25-02-2020, 03-03-2020, 10-03-2020, 17-03-2020, 24-03-2020 I 31-03-2020.
  3. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI 2019.
  4. APROVACIÓ LÍMIT DE LA DESPESA NO FINANCERA.
  5. APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL 2020.

 

 

1 / 0