SESSIÓ PLENÀRIA (dilluns 28 de juny de 2021 a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

25-06-2021 14:30
SESSIÓ PLENÀRIA (dilluns 28 de juny de 2021 a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

El proper dilluns dia 28 de juny a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Extrordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens Municipal.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, l'aforament al Saló de Plens estarà limitat.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

1.Acord dies de festivitat local per al 2022. ( Expte 669/2021).
2.Acord aprovació bonificació ICIO. (Expte 628/2020).
3.Acord aprovació suspensió de llicències al terme municipal d’Aielo de Malferit (Expte 795/2021).
4.Acord amortització plaça Oficial Policia Local i creació palça Administratiu (Expte 773/2021).
5.Acord modificació RPT lloc Secretària. ( Expte 812/2021)
6.Acord modificació RPT lloc Funcionaris. (Expte812/2021)
7.Acord modificació RPT lloc Direcció Centre de Dia (Expte 577/2021)
8.Acord aprovació inicial modificació de crèdit nº8/2021 (Expte 818/2021)
9.Acord aprovació inicial modificació ordenança taxa per utilització de serveis del Centre de Dia l’Aljar (Expte 827/2021).
10.Acord aprovació PLPIF ( Expte 315/2021).
11.Acord Adhesió Fons Valenciá per la Solidaritat ( Expte 772/2021)
12.Precs i Preguntes.

SESSIÓ PLENÀRIA (dilluns 28 de juny de 2021 a les 20 hores ) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

El proper dilluns dia 28 de juny a les 20 hores, hi tindrà lloc una Sessió Extrordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens Municipal.

Donada la situació provocada pel COVID-19, d'acord a les recomanacions i restriccions de les autoritats sanitàries, l'aforament al Saló de Plens estarà limitat.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

1.Acord dies de festivitat local per al 2022. ( Expte 669/2021).
2.Acord aprovació bonificació ICIO. (Expte 628/2020).
3.Acord aprovació suspensió de llicències al terme municipal d’Aielo de Malferit (Expte 795/2021).
4.Acord amortització plaça Oficial Policia Local i creació palça Administratiu (Expte 773/2021).
5.Acord modificació RPT lloc Secretària. ( Expte 812/2021)
6.Acord modificació RPT lloc Funcionaris. (Expte812/2021)
7.Acord modificació RPT lloc Direcció Centre de Dia (Expte 577/2021)
8.Acord aprovació inicial modificació de crèdit nº8/2021 (Expte 818/2021)
9.Acord aprovació inicial modificació ordenança taxa per utilització de serveis del Centre de Dia l’Aljar (Expte 827/2021).
10.Acord aprovació PLPIF ( Expte 315/2021).
11.Acord Adhesió Fons Valenciá per la Solidaritat ( Expte 772/2021)
12.Precs i Preguntes.

1 / 0