SESSIÓ PLENÀRIA (dimecres 26 d'octubre de 2022) - Aielo de Malferit

25-10-2022 10:35
SESSIÓ PLENÀRIA (dimecres 26 d'octubre de 2022) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dimecres dia 26 d'octubre a les 20 hores hi tindrà lloc una Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 

 1. Aprovació definitiva modificació traçat camí pol 8 ( Expte 436/2022)
 2. Modificació de crèdit nº16/2022 ( Expte 1532/2022.)
 3. CONVENI URBANISTIC AMB PLASVIDAVI SL( Expte 1561/2017)
 4. Aprovacio inicial PLA SISSMIC ( Expte 985/2021)
 5. Aprovació inicial PLA EMERGENCIES ( Expte 985/2021)
 6. Aprovació inicial PMUS (Expte 1280/2020)
 7. Declaració l’any 2023 anys Nino Bravo ( Expte 1452/2022).
 8. Precs i Preguntes
SESSIÓ PLENÀRIA (dimecres 26 d'octubre de 2022) - Aielo de Malferit

SESSIÓ PLENÀRIA

Demà dimecres dia 26 d'octubre a les 20 hores hi tindrà lloc una Sessió Extraordinària del Ple de l'Ajuntament al Saló de Plens municipal.

Dita sessió serà gravada i es retransmetrà en diferit al Facebook i al canal de Youtube de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit.

 

ORDRE DEL DIA:

 

 1. Aprovació definitiva modificació traçat camí pol 8 ( Expte 436/2022)
 2. Modificació de crèdit nº16/2022 ( Expte 1532/2022.)
 3. CONVENI URBANISTIC AMB PLASVIDAVI SL( Expte 1561/2017)
 4. Aprovacio inicial PLA SISSMIC ( Expte 985/2021)
 5. Aprovació inicial PLA EMERGENCIES ( Expte 985/2021)
 6. Aprovació inicial PMUS (Expte 1280/2020)
 7. Declaració l’any 2023 anys Nino Bravo ( Expte 1452/2022).
 8. Precs i Preguntes
1 / 1