Subvencions pels danys per l'episodi de pluges torrencials (Informació per a les persones afectades ) - Aielo de Malferit

25-09-2019 14:30
Subvencions pels danys per l'episodi de pluges torrencials (Informació per a les persones afectades ) - Aielo de Malferit

Ajudes de la Conselleria:

DECRET: Ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019 (Fes CLIC ací per accedir).

Termini per sol·licitar-les: 15 dies hàbils (fins al 14 d'octubre)

Observacions: L’import de les ajudes es destinarà a la indemnització o compensació pels danys ocasionats pel temporal a què es refereix el Decret en els estris i béns de primera necessitat de l’habitatge.

La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a un màxim de 4.500 euros per habitatge, i l’import definitiu de la qual es determinarà en funció dels danys efectivament patits pels béns i estris, i del qual s’anticiparà, per raons d’emergència, un total de 1.500 euros.

 

Ajudes del Ministeri:

REAL DECRET: Mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques. (Fes CLIC ací per accedir).

Tríptic explicatiu: Feu CLIC ací per descarregar-lo.

Termini per sol·licitar-les: 2 mesos (fins al 20 de novembre)

Observacions: Les ajudes estan adreçades a pal·liar danys materials en habitatges i estris en les modalitat que a continuació es detallen:

  • Destrucció de l'habitatge.
  • Danys que afecten l'estructura de l'habitatge.
  • Danys menys greus que no afecten l'estructura de l'habitatge.
  • Danys en els estris domèstics de primera necessitat.

IMPORTANT: L'Ordre del Ministeri d'ajudes a explotacions agrícoles i ramaderes està pendent de publicació. En tenir la informació es facilitarà al ciutadà.

 

Des de l'Ajuntament es recolliran les sol·licituds dels ciutadans junt a la documentació aportada perquè es tramite des de les diferents Administracions competents. 

Per a més informació podeu acudir a les oficines a de l'Ajuntament o cridar al telèfon 962363010.

Subvencions pels danys per l'episodi de pluges torrencials (Informació per a les persones afectades ) - Aielo de Malferit

Ajudes de la Conselleria:

DECRET: Ajudes urgents per a pal·liar la pèrdua de béns de primera necessitat de les persones físiques, produïda pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut a la Comunitat Valenciana entre l’11 i el 14 de setembre de 2019 (Fes CLIC ací per accedir).

Termini per sol·licitar-les: 15 dies hàbils (fins al 14 d'octubre)

Observacions: L’import de les ajudes es destinarà a la indemnització o compensació pels danys ocasionats pel temporal a què es refereix el Decret en els estris i béns de primera necessitat de l’habitatge.

La quantia de l’ajuda individualitzada ascendirà a un màxim de 4.500 euros per habitatge, i l’import definitiu de la qual es determinarà en funció dels danys efectivament patits pels béns i estris, i del qual s’anticiparà, per raons d’emergència, un total de 1.500 euros.

 

Ajudes del Ministeri:

REAL DECRET: Mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques. (Fes CLIC ací per accedir).

Tríptic explicatiu: Feu CLIC ací per descarregar-lo.

Termini per sol·licitar-les: 2 mesos (fins al 20 de novembre)

Observacions: Les ajudes estan adreçades a pal·liar danys materials en habitatges i estris en les modalitat que a continuació es detallen:

  • Destrucció de l'habitatge.
  • Danys que afecten l'estructura de l'habitatge.
  • Danys menys greus que no afecten l'estructura de l'habitatge.
  • Danys en els estris domèstics de primera necessitat.

IMPORTANT: L'Ordre del Ministeri d'ajudes a explotacions agrícoles i ramaderes està pendent de publicació. En tenir la informació es facilitarà al ciutadà.

 

Des de l'Ajuntament es recolliran les sol·licituds dels ciutadans junt a la documentació aportada perquè es tramite des de les diferents Administracions competents. 

Per a més informació podeu acudir a les oficines a de l'Ajuntament o cridar al telèfon 962363010.

1 / 1