Video del Ple del 19 de maig del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

24-05-2022 20:00
Video del Ple del 19 de maig del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple del 19 de maig del 2022

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.


 

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 17 de març de 2022.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 7 d’abril de 2022

3. Aprovació regim fiscalització limitada prèvia. (EXPTE 442/2022).

4. Aprovació inicial PUAM (EXPTE 53/2021).

5. Aprovació definitiva desafecció camí pol 2 parcel·la 109 i 110.(EXPTE 20/2020).

6. Aprovació definitiva modificació traçat camí pol 12 (EXPTE 768/2020).

7. Aprovació inicial modificació traçat camí pol 8 (EXPTE436/2022).

8. Serrans V- aprovació projecte zona verda (EXPTE 1421/2022).

9. Aprovació dies festius locals 2023 (EXPTE 778/2022).

10. donar compte informe estat execució 1r trimestre del 2022 i PMP ( EXPTE766/2022).

11. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/9; JGL/2022/10; JGL/2022/11; JGL/2022/12; JGL/2022/13; JGL/2022/14; JGL/2022/15; JGL/2022/16; JGL/2022/17.

12. Resolucions d’alcaldia

13. Precs i Preguntes.

Video del Ple del 19 de maig del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple del 19 de maig del 2022

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.


 

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 17 de març de 2022.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 7 d’abril de 2022

3. Aprovació regim fiscalització limitada prèvia. (EXPTE 442/2022).

4. Aprovació inicial PUAM (EXPTE 53/2021).

5. Aprovació definitiva desafecció camí pol 2 parcel·la 109 i 110.(EXPTE 20/2020).

6. Aprovació definitiva modificació traçat camí pol 12 (EXPTE 768/2020).

7. Aprovació inicial modificació traçat camí pol 8 (EXPTE436/2022).

8. Serrans V- aprovació projecte zona verda (EXPTE 1421/2022).

9. Aprovació dies festius locals 2023 (EXPTE 778/2022).

10. donar compte informe estat execució 1r trimestre del 2022 i PMP ( EXPTE766/2022).

11. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/9; JGL/2022/10; JGL/2022/11; JGL/2022/12; JGL/2022/13; JGL/2022/14; JGL/2022/15; JGL/2022/16; JGL/2022/17.

12. Resolucions d’alcaldia

13. Precs i Preguntes.

1 / 1