VÍDEO del Ple Extraordinari del 28 de Juny del 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

01-07-2021 20:00
VÍDEO del Ple Extraordinari del 28 de Juny del 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

ORDRE DEL DIA:

1.Acord dies de festivitat local per al 2022. ( Expte 669/2021).
2.Acord aprovació bonificació ICIO. (Expte 628/2020).
3.Acord aprovació suspensió de llicències al terme municipal d’Aielo de Malferit (Expte 795/2021).
4.Acord amortització plaça Oficial Policia Local i creació palça Administratiu (Expte 773/2021).
5.Acord modificació RPT lloc Secretària. ( Expte 812/2021)
6.Acord modificació RPT lloc Funcionaris. (Expte812/2021)
7.Acord modificació RPT lloc Direcció Centre de Dia (Expte 577/2021)
8.Acord aprovació inicial modificació de crèdit nº8/2021 (Expte 818/2021)
9.Acord aprovació inicial modificació ordenança taxa per utilització de serveis del Centre de Dia l’Aljar (Expte 827/2021).
10.Acord aprovació PLPIF ( Expte 315/2021).
11.Acord Adhesió Fons Valenciá per la Solidaritat ( Expte 772/2021)
12.Precs i Preguntes.

VÍDEO del Ple Extraordinari del 28 de Juny del 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

ORDRE DEL DIA:

1.Acord dies de festivitat local per al 2022. ( Expte 669/2021).
2.Acord aprovació bonificació ICIO. (Expte 628/2020).
3.Acord aprovació suspensió de llicències al terme municipal d’Aielo de Malferit (Expte 795/2021).
4.Acord amortització plaça Oficial Policia Local i creació palça Administratiu (Expte 773/2021).
5.Acord modificació RPT lloc Secretària. ( Expte 812/2021)
6.Acord modificació RPT lloc Funcionaris. (Expte812/2021)
7.Acord modificació RPT lloc Direcció Centre de Dia (Expte 577/2021)
8.Acord aprovació inicial modificació de crèdit nº8/2021 (Expte 818/2021)
9.Acord aprovació inicial modificació ordenança taxa per utilització de serveis del Centre de Dia l’Aljar (Expte 827/2021).
10.Acord aprovació PLPIF ( Expte 315/2021).
11.Acord Adhesió Fons Valenciá per la Solidaritat ( Expte 772/2021)
12.Precs i Preguntes.

1 / 1