Video del Ple Extraordinari del 7 d'abril del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

12-04-2022 20:00
Video del Ple Extraordinari del 7 d'abril del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Extraordinari del 7 d'abril del 2022

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació sol·licitud avaluació ambiental i territorial estratègica modificació puntual núm. 2 del Pla General d'Aielo de Malferit, que pretén aclarir el règim de compatibilitat i les condicions per a la implantació d'instal·lacions fotovoltaiques i eòliques en Sòl No Urbanitzable, i recuperar les condicions de protecció del Pla Especial de Cairent. (EXPTE 410/2022).

2. Aprovació inicial modificació de crèdit nº5/2022 (EXPTE 535/2022).

3. Aprovació inicial modificació de crèdit nº6/2022 (EXPTE 541/2022).

4. Aprovació inicial modificació de crèdit nº7/2022 (EXPTE 546/2022).

5. Aprovació inicial modificació de crèdit nº8/2022 (EXPTE 550/2022).

6. Aprovació inicial modificació de crèdit nº9/2022 (EXPTE 553/2022).

7. Avocació competència servei orientació educativa (EXPTE 1404/2021)

8. Aprovació definitiva e integració a la Mancomunitat de Serveis Socials  AMABS (EXPTE 1158/2021)

9. Precs i Preguntes.

Video del Ple Extraordinari del 7 d'abril del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Extraordinari del 7 d'abril del 2022

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació sol·licitud avaluació ambiental i territorial estratègica modificació puntual núm. 2 del Pla General d'Aielo de Malferit, que pretén aclarir el règim de compatibilitat i les condicions per a la implantació d'instal·lacions fotovoltaiques i eòliques en Sòl No Urbanitzable, i recuperar les condicions de protecció del Pla Especial de Cairent. (EXPTE 410/2022).

2. Aprovació inicial modificació de crèdit nº5/2022 (EXPTE 535/2022).

3. Aprovació inicial modificació de crèdit nº6/2022 (EXPTE 541/2022).

4. Aprovació inicial modificació de crèdit nº7/2022 (EXPTE 546/2022).

5. Aprovació inicial modificació de crèdit nº8/2022 (EXPTE 550/2022).

6. Aprovació inicial modificació de crèdit nº9/2022 (EXPTE 553/2022).

7. Avocació competència servei orientació educativa (EXPTE 1404/2021)

8. Aprovació definitiva e integració a la Mancomunitat de Serveis Socials  AMABS (EXPTE 1158/2021)

9. Precs i Preguntes.

1 / 1