Video del Ple Extraordinari del dimecres 15 de juny del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

21-06-2022 20:00
Video del Ple Extraordinari del dimecres 15 de juny del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Extrardinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dimecres 15 de juny de 2022.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.ORDRE DEL DIA
:

1. Serrans V- aprovació projecte zona verda (EXPTE 1421/2022).
2. Aprovació expedient contractació obres reforma Grup Nou ( EXPTE 310/2022)

Video del Ple Extraordinari del dimecres 15 de juny del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Extrardinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dimecres 15 de juny de 2022.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.ORDRE DEL DIA
:

1. Serrans V- aprovació projecte zona verda (EXPTE 1421/2022).
2. Aprovació expedient contractació obres reforma Grup Nou ( EXPTE 310/2022)

1 / 1