Video del Ple Ordinari del 16 de març de 2023 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

21-03-2023 20:00
Video del Ple Ordinari del 16 de març de 2023 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Ordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 16 de març de 2022.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

 

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 19 de gener de 2023.
 2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 8 de febrer de 2023
 3. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 27 de febrer de 2023.
 4. Aprovació definitiva desafecció i permuta camí pol 12 (EXPTE 674/2020)
 5. Aprovació de l’ampliació de la delegació de la gestió tributaria i recaptació en Diputació de Valencia ( EXPTE 438/2023)
 6. Aprovació de l’adhesió al I Pla Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida (EXPTE 453/2023)
 7. Donar compte informe estat execució quart trimestre 2022 ( EXPTE 1723/2022)
 8. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/48; JGL/2023/1; JGL/2023/2; JGL/2023/3; JGL/2023/4; JGL/2023/5; JGL/2023/6; JGL/2023/7.
 9. Resolucions d’Alcaldia.
 10. Precs i Preguntes.

 

Video del Ple Ordinari del 16 de març de 2023 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Ordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 16 de març de 2022.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

 

 

ORDRE DEL DIA:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 19 de gener de 2023.
 2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 8 de febrer de 2023
 3. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 27 de febrer de 2023.
 4. Aprovació definitiva desafecció i permuta camí pol 12 (EXPTE 674/2020)
 5. Aprovació de l’ampliació de la delegació de la gestió tributaria i recaptació en Diputació de Valencia ( EXPTE 438/2023)
 6. Aprovació de l’adhesió al I Pla Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida (EXPTE 453/2023)
 7. Donar compte informe estat execució quart trimestre 2022 ( EXPTE 1723/2022)
 8. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/48; JGL/2023/1; JGL/2023/2; JGL/2023/3; JGL/2023/4; JGL/2023/5; JGL/2023/6; JGL/2023/7.
 9. Resolucions d’Alcaldia.
 10. Precs i Preguntes.

 

1 / 1