Video del Ple Ordinari del 17 de novembre de 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

22-11-2022 20:00
Video del Ple Ordinari del 17 de novembre de 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Ordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 17 de novembre de 2022.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 15 de setembre de 2022.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 26 d’octubre de 2022.

3. Aprovació inicial ordenança fiscal servei de fisioteràpia i gimnàstica per a persones majors ( EXPTE 1495/022)

4. Aprovació inicial desafecció i permuta camí pol 12 (EXPTE 674/2020)

5. Donar compte informe estat execució tercer trimestre 2022( EXPTE 1538/2022)

6. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/32; JGL/2022/33; JGL/2022/34; JGL/2022/35; JGL/2022/36; JGL/2022/37; JGL/2022/38; JGL/2022/39; JGL/2022/40.

7. Resolucions d’alcaldia

8. Precs i Preguntes.

Video del Ple Ordinari del 17 de novembre de 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Ordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 17 de novembre de 2022.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 15 de setembre de 2022.

2. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 26 d’octubre de 2022.

3. Aprovació inicial ordenança fiscal servei de fisioteràpia i gimnàstica per a persones majors ( EXPTE 1495/022)

4. Aprovació inicial desafecció i permuta camí pol 12 (EXPTE 674/2020)

5. Donar compte informe estat execució tercer trimestre 2022( EXPTE 1538/2022)

6. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/32; JGL/2022/33; JGL/2022/34; JGL/2022/35; JGL/2022/36; JGL/2022/37; JGL/2022/38; JGL/2022/39; JGL/2022/40.

7. Resolucions d’alcaldia

8. Precs i Preguntes.

1 / 1