VÍDEO DEL PLE ORDINARI DEL 18 DE MARÇ DE 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

23-03-2021 20:00
VÍDEO DEL PLE ORDINARI DEL 18 DE MARÇ DE 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

ORDRE DEL DIA:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 21 de gener de 2021 i el dia 8 de març de 2021.

2) Donar compte de les resolucions d’alcaldia núm. 12 a la núm. 74 i de les Juntes de Govern Local dels dies 12 de gener de 2021, 19 de gener de 2021, 26 de gener de 2021, 2 de febrer de 2021, 9 de febrer de 2021, 16 de febrer de 2021, 23 de febrer de 2021 i 2 de març de 2021.

3) Expt.107/2021.- Donar compte de la Liquidació de l’exercici 2020.

4) Expt.1367/2020.- Aprovació Reglament de Règim Intern del Servei de Menjador de l’Escola Infantil Municipal “La Serratella”.

5) Expt.26/2021.- Aprovació Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal.

6) Expt. 507/2018.- Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) del terme municipal d’Aielo de Malferit.

7) Expt. 1075/2020.- Aprovació Pla Local de Cremes d’Aielo de Malferit.

8) Informes de Presidència.

9) Expt.306 /2021.- Donar compte de la renúncia del Regidor, Enrique Espí Ibáñez.

10) Precs i preguntes.

 

Feu clic a la imatge per accedir al vídeo.

VÍDEO DEL PLE ORDINARI DEL 18 DE MARÇ DE 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

ORDRE DEL DIA:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 21 de gener de 2021 i el dia 8 de març de 2021.

2) Donar compte de les resolucions d’alcaldia núm. 12 a la núm. 74 i de les Juntes de Govern Local dels dies 12 de gener de 2021, 19 de gener de 2021, 26 de gener de 2021, 2 de febrer de 2021, 9 de febrer de 2021, 16 de febrer de 2021, 23 de febrer de 2021 i 2 de març de 2021.

3) Expt.107/2021.- Donar compte de la Liquidació de l’exercici 2020.

4) Expt.1367/2020.- Aprovació Reglament de Règim Intern del Servei de Menjador de l’Escola Infantil Municipal “La Serratella”.

5) Expt.26/2021.- Aprovació Reglament de Règim Intern del Consell Escolar Municipal.

6) Expt. 507/2018.- Aprovació del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF) del terme municipal d’Aielo de Malferit.

7) Expt. 1075/2020.- Aprovació Pla Local de Cremes d’Aielo de Malferit.

8) Informes de Presidència.

9) Expt.306 /2021.- Donar compte de la renúncia del Regidor, Enrique Espí Ibáñez.

10) Precs i preguntes.

 

Feu clic a la imatge per accedir al vídeo.

1 / 1