VÍDEO DEL PLE ORDINARI DEL 20 DE MAIG DEL 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

25-05-2021 20:00
VÍDEO DEL PLE ORDINARI DEL 20 DE MAIG DEL 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

ORDRE DEL DIA:

​1.Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 18 de març de 2021, 13 d’abril de 2021 i 22 d’abril de 2021.
2.Pressa de possessió del regidor En. Cristian Verdú Mateu.
3.Aprovació inicial modificació ordenança fiscal IAE.
4.Aprovació inicial modificació ordenança IBI.
5.Aprovació inicial modificació ordenança ICIO.
6.Aprovació expedient, plecs i despesa del contracte d’obres per l’execució del Pla Edificant a l’IES PORÇONS
7.Aprovació definitiva canvi de traçat camí.
8.Aprovació reconeixement extrajudicial del crèdit.
9.Aprovació bonificació ICIO. (253/2021)
10.Aprovació bonificació ICIO. 1070/2021.
11. Aprovar la compatibilitat de funcions de l’assessor jurídic.
12.Aprovació inicial Reglament de regim intern consells sectorials.
13.Aprovació proposta canvi de nom de l’Escola de Música.
14.Aprovació de la designació del Cronista oficial.
15.Aprovació proposta d’Aielo de Malferit com a capital cultural.
16.Acceptació donació llibre acords del S. XVIII.
17.Acceptació donacions a la Biblioteca municipal.
18.Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2021/13, JGL/2021/14; JGL/2021/15; JGL/2021/16; JGL/2021/17 JGL/2021/18, JGL/2021/19.
19.Donar compte al Ple de l’informe de l’estat d’execució del primer trimestre del pressupost municipal i del Període Mitjá de Pagament.
20.Donar compte al Ple de l’informe anual de control intern relatiu a l’exercici del 2019.
21.Donar compte al Ple de l’informe anual de control intern relatiu a l’exercici del 2020.
22.Donar compte de les delegacions de l’Alcaldia al regidor.
23.Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.
24.Precs i Preguntes.

Feu clic a la imatge per accedir al vídeo.

VÍDEO DEL PLE ORDINARI DEL 20 DE MAIG DEL 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

ORDRE DEL DIA:

​1.Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors celebrades el dia 18 de març de 2021, 13 d’abril de 2021 i 22 d’abril de 2021.
2.Pressa de possessió del regidor En. Cristian Verdú Mateu.
3.Aprovació inicial modificació ordenança fiscal IAE.
4.Aprovació inicial modificació ordenança IBI.
5.Aprovació inicial modificació ordenança ICIO.
6.Aprovació expedient, plecs i despesa del contracte d’obres per l’execució del Pla Edificant a l’IES PORÇONS
7.Aprovació definitiva canvi de traçat camí.
8.Aprovació reconeixement extrajudicial del crèdit.
9.Aprovació bonificació ICIO. (253/2021)
10.Aprovació bonificació ICIO. 1070/2021.
11. Aprovar la compatibilitat de funcions de l’assessor jurídic.
12.Aprovació inicial Reglament de regim intern consells sectorials.
13.Aprovació proposta canvi de nom de l’Escola de Música.
14.Aprovació de la designació del Cronista oficial.
15.Aprovació proposta d’Aielo de Malferit com a capital cultural.
16.Acceptació donació llibre acords del S. XVIII.
17.Acceptació donacions a la Biblioteca municipal.
18.Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2021/13, JGL/2021/14; JGL/2021/15; JGL/2021/16; JGL/2021/17 JGL/2021/18, JGL/2021/19.
19.Donar compte al Ple de l’informe de l’estat d’execució del primer trimestre del pressupost municipal i del Període Mitjá de Pagament.
20.Donar compte al Ple de l’informe anual de control intern relatiu a l’exercici del 2019.
21.Donar compte al Ple de l’informe anual de control intern relatiu a l’exercici del 2020.
22.Donar compte de les delegacions de l’Alcaldia al regidor.
23.Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia.
24.Precs i Preguntes.

Feu clic a la imatge per accedir al vídeo.

1 / 1