Video del Ple Ordinari del Dijous 15 de setembre de 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

20-09-2022 20:00
Video del Ple Ordinari del Dijous 15 de setembre de 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Ordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 15 de setembre de 2022.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

 

ORDRE DEL DIA:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 21 de juliol de 2022.

2) Aprovació Compte General 2021 (EXPTE 969/2022)

3) Aprovació Modificació nº 2 PGOU (EXPTE 410/2022).

4) Serrans V- aprovació projecte zona verda (EXPTE 1421/2021)

5) Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/27; JGL/2022/28; JGL/2022/29;

6) JGL/2022/30; JGL/2022/31.

7) Resolucions d’alcaldia

8) Precs i Preguntes.

Video del Ple Ordinari del Dijous 15 de setembre de 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Ordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 15 de setembre de 2022.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

 

ORDRE DEL DIA:

1) Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebrada en data 21 de juliol de 2022.

2) Aprovació Compte General 2021 (EXPTE 969/2022)

3) Aprovació Modificació nº 2 PGOU (EXPTE 410/2022).

4) Serrans V- aprovació projecte zona verda (EXPTE 1421/2021)

5) Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/27; JGL/2022/28; JGL/2022/29;

6) JGL/2022/30; JGL/2022/31.

7) Resolucions d’alcaldia

8) Precs i Preguntes.

1 / 1