Video del Ple Ordinari del dijous 17 de març del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

22-03-2022 20:00
Video del Ple Ordinari del dijous 17 de març del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Ordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 17 de març de 2022.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

ORDRE DEL DIA:

 

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebra da en data 20 de gener de 2022. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent celebra da en data 17 de febrer de2022.
 2. Aprovació sol·licitud avaluació ambiental i territorial estratègica modificació puntual núm. 2 del Pla General d'Aielo de Malferit, que pretén aclarir el règim de compatibilitat i les condicions per a la implantació d'instal·lacions fotovoltaiques i eòliques en Sòl No Urbanitzable, i recuperar les condicions de protecció del Pla Especial de Cairent. (EXPTE 410/2022).
 3. Aprovació inicial modificació ordenança fiscal IIVTNU (EXPTE  208/2022).
 4. Aprovació definitiva i desestimació al·legacions modificació 1 PGOU. (EXPTE 481/2021)
 5. Aprovació definitiva Ordenança de participació del públic a les sessions plenàries ( EXPTE 1400/2021)
 6. Aprovació inicial Reglament Consell d’Infància i Adolescència ( EXPTE 87/2021).
 7. Aprovació definitiva modificació traçat i permuta camí (EXPTE 677/2020.
 8. Aprovació definitiva desafecció camí i venda sobrants ( EXPTE 687/2020)
 9. Aprovació inicial desafecció camí i venda sobrants ( EXPTE 20/2020)
 10. Aprovació inicial afecció part tram camí (EXPTE 768/2020)
 11. Aprovar la participació Associació al Consell Local Agrari (EXPTE 1409/2021)
 12. Donar compte de l’estat d’execució del 4t trimestre del 2021 i PMP.
 13. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/1; JGL/2022/2; JGL/2022/3; JGL/2022/4; JGL/2022/5; JGL/2022/6; JGL/2022/7; JGL/2022/8.
 14. Resolucions d’alcaldia
 15. Precs i Preguntes.

 

 

Video del Ple Ordinari del dijous 17 de març del 2022 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Ordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 17 de març de 2022.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

ORDRE DEL DIA:

 

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària celebra da en data 20 de gener de 2022. Lectura i aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària i urgent celebra da en data 17 de febrer de2022.
 2. Aprovació sol·licitud avaluació ambiental i territorial estratègica modificació puntual núm. 2 del Pla General d'Aielo de Malferit, que pretén aclarir el règim de compatibilitat i les condicions per a la implantació d'instal·lacions fotovoltaiques i eòliques en Sòl No Urbanitzable, i recuperar les condicions de protecció del Pla Especial de Cairent. (EXPTE 410/2022).
 3. Aprovació inicial modificació ordenança fiscal IIVTNU (EXPTE  208/2022).
 4. Aprovació definitiva i desestimació al·legacions modificació 1 PGOU. (EXPTE 481/2021)
 5. Aprovació definitiva Ordenança de participació del públic a les sessions plenàries ( EXPTE 1400/2021)
 6. Aprovació inicial Reglament Consell d’Infància i Adolescència ( EXPTE 87/2021).
 7. Aprovació definitiva modificació traçat i permuta camí (EXPTE 677/2020.
 8. Aprovació definitiva desafecció camí i venda sobrants ( EXPTE 687/2020)
 9. Aprovació inicial desafecció camí i venda sobrants ( EXPTE 20/2020)
 10. Aprovació inicial afecció part tram camí (EXPTE 768/2020)
 11. Aprovar la participació Associació al Consell Local Agrari (EXPTE 1409/2021)
 12. Donar compte de l’estat d’execució del 4t trimestre del 2021 i PMP.
 13. Donar compte de les Actes de les sessions de la Junta de Govern Local, dels següents expedients: JGL/2022/1; JGL/2022/2; JGL/2022/3; JGL/2022/4; JGL/2022/5; JGL/2022/6; JGL/2022/7; JGL/2022/8.
 14. Resolucions d’alcaldia
 15. Precs i Preguntes.

 

 

1 / 1