VÍDEO Sessió Extraordinària del Ple 28 d'octubre de 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

02-11-2021 20:00
VÍDEO Sessió Extraordinària del Ple 28 d'octubre de 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Extraordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 28 d'octubre de 2021.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació inicial Modificació del Crèdit nº 11/2021( EXPTE 1275/2021).
2. Aprovació inicial Modificació del Crèdit nº 12/2021( EXPTE 1281/2021).
3. Aprovació inicial Modificació del Crèdit nº 13/2021( EXPTE 1285/2021).
4. Aprovació inicial Modificació del Crèdit nº 14/2021( EXPTE 1290/2021).
5. Precs i Preguntes.

VÍDEO Sessió Extraordinària del Ple 28 d'octubre de 2021 (Visualitzeu el vídeo complet del Ple) - Aielo de Malferit

Ací us deixem el vídeo complet del Ple Extraordinari celebrat a Aielo de Malferit el passat dijous 28 d'octubre de 2021.

Fes clic a la imatge per visualitzar el VÍDEO COMPLET DEL PLE.

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació inicial Modificació del Crèdit nº 11/2021( EXPTE 1275/2021).
2. Aprovació inicial Modificació del Crèdit nº 12/2021( EXPTE 1281/2021).
3. Aprovació inicial Modificació del Crèdit nº 13/2021( EXPTE 1285/2021).
4. Aprovació inicial Modificació del Crèdit nº 14/2021( EXPTE 1290/2021).
5. Precs i Preguntes.

1 / 1